×

15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi

Değerli hemofili dostlarımız,

Sizleri; yakın ve yoğun desteğiniz ile gerçekleştirdiğimiz 14.Türkiye Hemofili Kongresi’ne davet ederken “’son yıllarda bilimsel kongre düzenlemenin gerek organizasyonel gerekse maddi kaynak temini açısından zorluğundan” söz etmiştik.

Ortaya çıkan bu zorluğu aşabilmek için bundan sonra hemofili sahasında faaliyet gösteren iki büyük ve etkin sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu olarak Türkiye Hemofili Kongrelerini birlikte gerçekleştireceğimizi iletmiştik.

Aldığımız bu karar sonrası ortaya çıkan güç birliğinin gerçekleşen kongremize olumlu yansıması yanında ülkemiz hemofilisinin sağlık otoritemiz karşısındaki etkinliğinin artığını gözlemlemiş bulunmaktayız.


Elde edilen başarının ve katılımın artarak devam etmesi, “HEP BİRLİKTE HEMOFİLİ” kavramının daha üst seviyede karşılık bulması amacıyla 15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresini Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu ev sahipliğinde, akademisyenlerin, dernek mensuplarının, hemofiliklerin ve onların yakınlarının, kamu kurumlarında görev yapan yetkililerin katılımı ile 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında Renaissance Polat İstanbul Hotel ’de yapacağız. Yine kongremiz içerisinde geleneksel olarak 17 Nisan Dünya Hemofili Günü Forum ve kutlaması da gerçekleşecektir.

Hemofili ve benzeri kalıtsal kanama-pıhtılaşma bozuklukları konusunda ulusal ile uluslararası yapılan son bilimsel çalışmaları tartışırken bu çalışmaları yapan bilim insanları ile çalışmalardan yararlanacaklarla bir araya getirmiş olacağız.

Kongremizde; güncel tedavi yaklaşımlarının yanı sıra, gelecekte uygulanacak tedavi metotları da ele alınacak, hemofililerin sağlık sorunlarının yanı sıra, sosyal ve yasal sorunları da tartışılacak, sağlık otoritesi ile hemofilikler ve tüm paydaşlar yüz yüze görüşme imkanı elde edeceklerdir.

Ayrıca ülkemizin coğrafi ve tarihsel geçmişi nedeniyle sıkça karşılaştığı göç eden hemofilikler ve onların sorunları da kongremizde yer alacaktır. 

Aktif olarak sunulan konular ve aktif olarak katılacak dinleyicilerle yapılacak bu kongremizin de tüm katılımcılarda kalıcı izler bırakmasını arzu ederiz.

Hemofili konusunda daha sağlıklı geleceğe “HEP BİRLİKTE HEMOFİLİ” diyerek adım atacağımıza olan inancımızı sizlere iletirken 15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresini programınıza almanızı rica ediyoruz.

 Prof. Dr. Kaan Kavaklı                        Prof. Dr. Bülent Zülfikar
    Kongre Eş Başkanı                             Kongre Eş Başkanı