×

Denetleme Kurulu

Gökhan AKTAÇ

  • Denetleme Kurulu Başkanı
  • Hemofilik Babası

Fikret BEZGAL

 

  • Tıp Doktoru
  • Hemofilik

Neslihan AĞDAĞ

Hem. Emine BUCAK

  • Hemofili Hemşiresi

Mustafa TEKİNEL

  • İdari Memur
  • Hemofilik

Cemal KURUKAN

  • Serbest Meslek Erbabı
  • Hemofilik