×

Denetleme Kurulu

Fikret BEZGAL

  • Tıp Doktoru
  • Hemofilik

Mustafa TEKİNEL

  • İdari Memur
  • Hemofilik

Hem. Emine BUCAK

  • Hemofili Hemşiresi

Neslihan AĞDAĞ

  • Ev Hanımı
  • von Willebrand Kız Annesi

Cemal KURUKAN

  • Serbest Meslek Erbabı
  • Hemofilik

Sinan KESKİN

  • Hemofilik