×

Denetleme Kurulu

Mustafa Tekinel

  • İdari Memur
  • Hemofilik

Neslihan Ağdağ

  • Ev Hanımı

Hem. Emine Bucak

  • Hemofili Hemşiresi

Cemal KURUKAN

  • Serbest Meslek Erbabı
  • Hemofilik

Sinan Keskin

  • Hemofilik