×

Hemofilik Artropati Konseyi

İ.Ü. Ortopedi ve Travmatoloji ABD ile Türkiye Hemofili Derneği arasında yapılan çalışmalar sonucu 1992 yılından beri Hemofilik Artropati Konseyi düzenlenmektedir. Derneğimizin aynı zamanda sekretaryasını üstlendiği konseye Ortopedist, Hematolog, Fizyoterapist ve Nükleer Tıp Uzmanları katılmaktadır. Eklem problemi olan hastaların dernek merkezinde yapılan muayeneleri sonucu dosyaları doldurulup , gerekli tahlil ve grafileri istenerek konsey için hazırlıkları tamamlanmaktadır.


Tarihin belirlenmesi sonucu konseye sırasıyla veya aciliyetine göre hastalar çağrılmaktadır. Multidisipliner ekip çalışması olan konseyde hastaların  değerlendirilmesi sonucu  yapılacak tedavi  belirlenmiş olur. İleri derece eklem problemi olanlar için yapılacak cerrahi girişim, erken evrede ise FTR veya RAS kararları verilmektedir. Hemofili hastalarının yaşam kalitelerini artırmak için eklem hareketlerinin tam olması büyük önem arz emektedir. Bu amaçla bu bu güne kadar  düzenlenen 336 konseyde  1974 hasta görüldü , 128 cerrahi girişim, 331 RAS kararı alındı. Konseye üyelerimizle birlikte üye olmayan ve Yurdumuzun her yerinden başvuran hastalar değerlendirilmektedir.  Çalışmaları halen devam etmekte olan konseye çıkmak için eklem problemi olan veya sık sık kanama şikayeti olan  hastaların öncelikle dernek merkezine başvurmaları yeterli olmaktadır.