×

Seminer

Türkiye Hemofili Derneğimiz; hemofili hastalarına ve ailelerine 1992 yılından beri karşılıksız hizmet vermekte; yaptığı bilimsel çalışmalarla konuyla ilgili uzmanların yetişmesine ve hastaların tedavisine katkıda bulunmaktadır. Derneğimiz Hemofili hastalığı hakkındaki gelişmeleri ve tedavi metotlarını yakından takip etmekte ve bunları tüm hemofili camiasına ve üyelerimize toplantı, seminer, kongre ve yazılı materyallerle duyurmaktadır.

Hemofili hastaları, yakınları ve sağlık çalışanlarını bir araya getiren seminerlerimizde Hemofili Hastalığının tanısı, tedavisi, güncel gelişmeler ve hastaların sorunları konunun uzmanları tarafından anlatılmaktadır. Bu güne kadar yaklaşık 50 ilimizde seminerler düzenlemiş ve Ülkemizin her yerinden hastaya ulaşma fırsatı elde edilmiştir. 

İl seminerleri 2015 yılı itibarı ile Ortopedist, Hematolog, Diş Hekimi ve Nükleer Uzmanlarının katılımı ile Türkiye Bölgesel Hemofili Seminerleri halinde yapılmaya başlanmıştır. Yapılacak bölge ve çevresinde bulunan illerden hastaların katılımı ile gerçekleşen seminerlerde öncesinde sorunu olan hastalar muayene edilerek konseye çıkmadan tedavileri belirlenerek çözüm bulunmaktadır. Daha verimli olan bölgesel seminerlerle Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunan hastalara ulaşmak amaçlanmaktadır.