×

Türkiye Sosyal Liderlik Çalıştayı 48 Katılımcıyla Tamamlandı

Türkiye Sosyal Liderlik Çalıştayı projesi ile derneğimizin resmi olarak gönüllü profilinin oluşturulması, eğitim ve becerilerinin geliştirilmesi, günümüz ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bilimsel ve sosyal içeriklerin yer aldığı program ile uzun vadeli çözüm üretebilen, karar alma süreçlerine katılabilecek ve strateji geliştirebilecek gönüllü liderler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi ve Türkiye Hemofili Derneği iş birliği ile düzenlediği “Türkiye Sosyal Liderlik Çalıştayı” 10 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Hemofili Derneği Genel Merkezinde 1 Hekim 6 Akademisyen ve 48 katılımcı (hasta – hasta yakını- asil üye) ile gerçekleştirilmiştir.