×

Üye Olmak İstiyorum

Hemofililer ve hasta yakınları, tıp alanında yada hemofili ile ilgili dallarda çalışanlar, hemofili hastalığının önlenmesi, tedavisi, rehabilitasyonu ve hemofili hastalarının sosyal sorunlarına ilgi duyan ve/veya bu konularda çalışmak ve araştırma yapan herkes üye olabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyelerin derneğe giriş ödentisi ve üye olduğu yıla ait yıllık aidat ödeme tutarı ödenene kadar üyeliği başlatılamaz.

2023 Yılı İçin

Derneğe Giriş Ödentisi : 100 TL

Üyelik başvuru formunu doldurup, listede belirtilen evraklarla birlikte derneğimize ulaştırarak üyelik başvurunuzu yapabilirsiniz.

Üyelik Evrakları

Sizleri de aramızda görmek bize büyük bir mutluluk verecektir.