×

Yaz Kampı Yönergesi

MADDE 1- TANIMLAR

Merkez: Türkiye Hemofili Derneği (TRHD)

Yönetim Kurulu Kararı ile eğitimler vermek, aktiviteler düzenlemek, sosyalleşmeyi sağlamak dinlenme imkanı sağlamak ve kamuoyunda hemofili bilinci oluşturmak amacıyla Hemofili Kampları düzenleyebilir. Bu çalışmalarını TRHD olarak yapabileceği gibi aynı amaç doğrultusunda çalışan kamu kuruluşları, özel kurumlar, şirketler, üniversiteler, gönüllü kuruluşlar (vakıf, federasyon, dernek) ile birlikte düzenleyebilir.

Yönetim Kurulu: Türkiye Hemofili Derneği Yönetim Kurulu

Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanunu

Tüzük: Türkiye Hemofili Derneği Tüzüğü

Temsilci: TRHD’yi temsil eder, TRHD’nin o il ya da bölgede ki en yetkili organıdır.

Üye: Başvuru koşullarını yerine getirmiş, başvuruları mevcut Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş hasta, hasta yakını, sağlık mensubu veya gönüllü kişiler.

Bağımsız Dernek: Hemofili hastası ve yakınlarına yardımcı olmak, sorunlarını çözmek, sosyal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kanunlara uygun olarak kurulmuş, herhangi bir Federasyon veya Konfederasyona üye olmayan sivil toplum kuruluşları.

Diğer Başvurular: Derneğimize üye olmayan hemofili hastaları, yeni tanı almış hemofilikler ve aileleri, katılmasının tedavisinde yararlı olacağı önerilen hemofilikler ve yakınları.

MADDE 2- Başvuru:

Yönetim Kurulunun yer yıl kamp yeri ve tarihi belli olduktan sonra duyurusunu yaptığı andan itibaren merkeze bağlı faaliyetlerini yürüten il temsilcisi, üyeler, bağımsız dernekler ve diğer başvurular dilekçe ile kabul edilir. Başvurular kamp başlama tarihine 20 gün kalana kadar Yönetim Kurulu veya Düzenleme Kurulunun belirlediği kontenjan kadar alınır. Düzenleme Kurulu başvuruları şartlara uygunluğuna göre değerlendirir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Kararın olumlu olması halinde dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 3-Kabul Edilme Şartları:

1- İl Temsilcileri:

a- Bölgelerindeki üyelerden veya yeni tanı alan hemofilikler adına Yönetim Kurulunun belirlediği kontenjan kadar başvuruyu merkeze iletir.
b- Başvuruları son iki yıl içerisinde Hemofili Kampına katılmamış, 12-55 yaşları arasında şartları uygun olan  üyelerden seçmiş olmak.
c- 15 yaşın üstünde olan üyeler tek başına, 15 yaşın  altında olan üyeler ise anne veya babası ile birlikte katılmayı kabul etmiş olmak.
d- Kamp döneminde düzenleme kurulu tarafından verilecek görevleri kabul etmiş olmak.
e- Kamp döneminde programa, eğitimlere ve aktivitelere katılmayı kabul etmiş olmak.
f- Sonradan doğacak nedensiz vazgeçmeler nedeniyle kontenjan açıklarını önlemek amacıyla  Yönetim Kurulu tarafından her yıl güncellenerek belirlenen ve kamp sonrasında kendilerine iade edilecek olan tutarı dernek hesabına yatırmış olmak.
g- Başvuruları kabul edilenlerin konaklama ve transferleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
h- Covid-19 pandemi sürecinde desteklenecek kişilerin, SINOVAC veya BIONTECH aşılarıyla 2 doz aşı programını tamamlamış olmaları, 2. doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması ve aşı kartını belgelemeleri gerekmektedir,
ı- Covid-19 pandemi sürecinde desteklenecek kişilerin HES kodunu bildirmeleri gerekmektedir. 

 

2- Üyeler:

a-Üyelik aidatlarını ödemiş olmak
b-Son iki yıl içerisinde derneğimizin aktivite ve organizasyonlarında görev almış olmak
c-Son iki yıl içerisinde Hemofili Kampına katılmamış ve 12-55 yaşları arasında olmak.
c- 15 yaşın üstünde olan üyeler tek başına, 15 yaşın  altında olan üyeler ise anne veya babası ile birlikte katılmayı kabul etmiş olmak.
d- Kamp döneminde düzenleme kurulu tarafından verilecek görevleri kabul etmiş olmak.
e- Kamp döneminde programa, eğitimlere ve aktivitelere katılmayı kabul etmiş olmak.
f- Sonradan doğacak nedensiz vazgeçmeler nedeniyle kontenjan açıklarını önlemek amacıyla  Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve kamp sonrasında kendilerine iade edilecek olan tutarı dernek hesabına yatırmış olmak.
g- Başvuruları kabul edilen üyelerimizin konaklama ve transferleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
h- Covid-19 pandemi sürecinde desteklenecek kişilerin, SINOVAC veya BIONTECH aşılarıyla 2 doz aşı programını tamamlamış olmaları, 2. doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması ve aşı kartını belgelemeleri gerekmektedir,
i- Covid-19 pandemi sürecinde desteklenecek kişilerin HES kodunu bildirmeleri gerekmektedir. 

 

3-Bağımsız Dernekler:

a- Yönetim Kurulunun belirlediği kontenjan kadar başvuruyu merkeze iletir.
b- Başvuruları daha önceden Hemofili Kampına katılmamış, 12-55 yaşları arasında şartları uygun olan üyelerinden seçmiş olmak.
c- 15 yaşın üstünde olan üyeler tek başına, 15 yaşın  altında olan üyeler ise anne veya babası ile birlikte katılmayı kabul etmiş olmak.  
d- Kamp döneminde düzenleme kurulu tarafından verilecek görevleri kabul etmiş olmak.
e- Kamp döneminde programa, eğitimlere ve aktivitelere katılmayı kabul etmiş olmak.
f- Sonradan doğacak nedensiz vazgeçmeler nedeniyle kontenjan açıklarını önlemek amacıyla  Yönetim Kurulu tarafından her yıl güncellenerek belirlenen ve kamp sonrasında kendilerine iade edilecek olan tutarı dernek hesabına yatırmış olmak.
g- Başvuruları kabul edilenlerin konaklama ve transferleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
h- Covid-19 pandemi sürecinde desteklenecek kişilerin, SINOVAC veya BIONTECH aşılarıyla 2 doz aşı programını tamamlamış olmaları, 2. doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması ve aşı kartını belgelemeleri gerekmektedir,
i- Covid-19 pandemi sürecinde desteklenecek kişilerin HES kodunu bildirmeleri gerekmektedir. 

 

4- Diğer Başvurular:

a-Hemofili hastası veya yakını olduğunu raporları ile birlikte bildirmek.
b-Daha önceden Hemofili Kampına katılmamış, 12-55 yaş arasında olmak.
c-Daha sonra düzenlenecek olan Hemofili kampı, kongre, seminer ve eğitimlere katılabilmek için dernek üyeliği başvurusunda bulunmak.
d-15 yaşın üstünde olan üyeler tek başına, 15 yaşın altında olan üyeler ise anne veya babası ile birlikte katılmayı kabul etmiş olmak. 
e- Kamp döneminde düzenleme kurulu tarafından verilecek görevleri kabul etmiş olmak.
f- Kamp döneminde programa, eğitimlere ve aktivitelere katılmayı kabul etmiş olmak.
g- Sonradan doğacak nedensiz vazgeçmeler nedeniyle boş kalacak kontenjanları önlemek amacıyla Yönetim Kurulu tarafından her yıl güncellenerek belirlenen ve kamp sonrasında kendilerine iade edilecek olan tutarı dernek hesabına yatırmış olmak.
h- Başvuruları kabul edilenlerin konaklama ve transferleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
i- Covid-19 pandemi sürecinde desteklenecek kişilerin, SINOVAC veya BIONTECH aşılarıyla 2 doz aşı programını tamamlamış olmaları, 2. doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması ve aşı kartını belgelemeleri gerekmektedir,
j- Covid-19 pandemi sürecinde desteklenecek kişilerin HES kodunu bildirmeleri gerekmektedir. 

Geçici Madde1

Yönerge Merkez Yönetim Kurulu 267 sayılı karar ve 13.03.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.