×

Misyon ve Hedeflerimiz

Türkiye Hemofili Derneği, kurulduğu 1992 yılından beri ülkemizdeki hemofiliklerin belirlenmesini, kayda alınmasını, uygun tedavi ve takip olanaklarının sunulmasını sağlamakta ayrıca faaliyetlerini kamu yararına havi olma özelliğiyle yürütmektedir. 

MİSYON

Hemofilik bireyleri kayıt altında tutarak tedavi ve takiplerini sağlamak, bireyleri kalıtsal kanama bozuklukları hakkında bilinçlendirmek ve konu ile ilgili uzmanların yetişmesine destek olmak.

VİZYON

Sağlık çalışanları, sosyal danışmanlar, gönüllüler, hasta ve hasta yakınlarının katılımıyla dünyada ulaştığımız bu saygın konumu korumak.

HEDEF

Hemofiliklerin yaşam kalitesinin arttırılması, hasta ve ailelerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması, hemofili doğumların azaltılması, ilgili uzmanların yetiştirilmesi, ülkemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında layıkıyla temsil etmek.

Derneğimiz, hemofili hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, nedeni ne olursa olsun hemofili hastalarının her türlü sorunları ve ihtiyaçlarıyla olanakları ölçüsünde ilgilenmek ve çözüm bulmak amacındadır. Ülkemizde hemofili hastalığının önlenmesi, şüpheli vakalarda ve gebelerde hemofili varlığının araştırılması, hemofililerin merkezi kontrolü ve disiplinli takibi, sakatlıkların önlenmesi amacıyla, hemofili hastalarının tedavi ve danışmanlığının yapılması ve gerektiğinde tıbbi, ekonomik yardımda bulunulması, günün 24 saati hizmet verebilecek Hemofili Tedavi Merkezleri ve Poliklinikleri açılması ve işletilmesini amaçlamıştır.

 

Türkiye Hemofili Derneği, yukarıda sayılan görüş ve hedefler doğrultusunda hareket etmekte, hasta ve yakınlarına daha geniş kapsamlı hizmet sunabilmek adına birçok yeniliğe imza atmaktadır. Bu yeniliklerden en önemlilerinden biri Sirkeci Ebusuud’da yer alan yeni dernek binasıdır. Tarafımıza tahsis edilen 5 katlı hemofili takip merkezinde, hemofiliklerin takip ve tedavileri kolaylıkla yapılabilecektir. Düzenli takibin sağlandığı ve erken tedaviye ulaşılabildiği durumlarda sıkıntı ve sakatlıkların en aza ineceği, yaşam kalitesinin de yükseleceği bilinmektedir. Tam da bu noktada verimi en tepeye çıkarmak adına Hemofili Takip Merkezi devreye girecektir. Hemofili Takip Merkezi, hizmetlerin daha geniş ve planlı verilmesini sağlayacak, tedavi protokolünün geliştirilip uygulanmasına imkan tanıyacaktır.